Subsidie op asbestverwijdering

Vanaf 2016 gaf de overheid subsidie op de verwijdering van asbestdaken. Deze subsidiepot is inmiddels volledig verbruikt en daarmee is de regeling sinds december 2018 gesloten. Hierop kunt u geen aanspraak meer maken.

Dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden meer zijn om subsidie voor asbestverwijdering te ontvangen. Bepaalde provincies en gemeenten geven nog wel subsidie op de verwijdering van asbestdaken, soms in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. De mogelijkheden en eisen hierin verschillen per provincie en gemeente en wisselen regelmatig. Het loont dus altijd de moeite om te informeren!

De meest actuele informatie over de landelijke subsidieregeling is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland